Falcó demana que el govern habiliti una partida pressupostària per fletar tràilers cap el camp de refugiats d’Idomeni

 

Unknown

 

Davant l’allau de solidaritat dels ciutadans de Badalona, que ha sobrepassat les expectatives de la comunitat dels pares carmelites, Ferran Falcó, demana al govern que habiliti una partida pressupostària per poder enviar-ho tot al camp de refugiats d’Idomeni.

Ferran Falcó, davant la resposta dels badalonins per la recollida de roba per als refugiats del camp d’Idomeni, impulsada pel Rebost Solidari de Cerdanyola i l’Associació Hesed de Figueres, i les aportacions econòmiques de la societat civil ha manifestat que l’Ajuntament de Badalona, a part d’oferir un espai per poder emmagatzemar-ho tot, que també, el que hauria de fer és “habilitar una partida pressupostària destinada a fer una aportació col·lectiva de caràcter cívic proporcional a l’esforç solidari que han fet els badalonins i assegurar que tot el que s’ha recollit arribi a destí”.

Tanmateix, Ferran Falcó anuncia que Convergència farà una aportació econòmica de 600€, amb aportacions individuals dels seus regidors i militants, al número de compte (ES47 2100 0325 4602 0014 5577) que s’ha habilitat a tal efecte, alhora que insta a tots els grups municipals de l’ajuntament a fer el mateix.

Badalona, 31 de març de 16

Publicat en Badalona | Deixeu un comentari

Què hi ha de cert en les paraules del Govern?

Olímpic Badalona

“Cada cert temps el Joventut demana coses estranyes” Maria Gallardo, regidora d’esports.

Pavelló Àusias March: era del Joventut, i l’Ajuntament li va comprar. Tenim un pavelló fet, que si no, hauríem hagut de construir nosaltres. No vam regalar diners a la Penya, li vam adquirir el patrimoni.

Centre Comercial Màgic: sobre terreny públic, un centre comercial d’una UTE original entre la Penya i Sacresa,que deixa un cànon a la ciutat de 800.000 euros any que van al Pavelló Olímpic i als clubs del Bàsquet Base. Un equipament que d’aquí a 50 anys tornarà al municipi,en una operació que ha garantit la continuïtat de la Penya durant els darrers 10 anys, i que ajuda el bàsquet base de Badalona, sense costar diners als ciutadans.

Un equipament comercial a Pomar: La Penya va comprar un terreny al Mas Ram i l’oposició veïnal a trencar “l’exclusivitat” del barri va fer que l’Ajuntament i la Penya busquéssin una sortida, fóra de l’àmbit. La Penya hi tenia drets urbanístics i podia fer l’operació. Es va buscar un nou emplaçament i es va debatre el lloc i la seguretat jurídica fins a trobar-lo. La ciutat guanya terrenys, i el “negoci” -menys del que es pensa tothom- es reparteix entre el privat i el públic.

Aquestes són les tres coses “estranyes” que diu la regidora que s’han fet.

Es pot estar en desacord amb les operacions, però no són estranyes. Es podria haver fet el Màgic on hi ha el Viver Municipal, i possiblement haguéssim reforçat i no malmès el comerç del Centre. Però es va voler fer lligant la seva activitat a la del Pavelló Olímpic que es va fer gràcies als jocs del 92 i que, amb mentalitat petita, segurament no calia que féssim.Es podria haver tramitat l’hiper dins el Mas Ram, que era un dret consolidat de la Penya, i no complicar-se la vida buscant alternatives per satisfer els drets dels uns i les aspiracions dels altres. I es podria no haver adquirit el pavelló d’Àusias March…però aleshores avui no hi hauria equip, ni club…i haguéssim hagut de fer un pavelló de vell nou per acollir l’activitat esportiva.

Segur que les coses s’haurien pogut fer millor, i es poden fer millor. Segur que és millor el model d’altres clubs, amb ajudes directes de l’administració i els governs autonòmics, o bé amb dèficits milionaris que cobreix la secció de futbol. Això nosaltres no ho tenim. Tenim un club que ha comès errors en el passat. Però tenim un equip ACB que necessita la darrera empenta per sortir del concurs de creditors. I que té una fàbrica de jugadors que és avui el seu principal patrimoni. Enlloc de fer declaracions des del desconeixement, podríem mirar de posar a la balança què passaria si no tinguéssim ningú jugant al Pavelló Olímpic, què passaria si el cànon del Màgic no es cobrés, i què seríem com a ciutat si no tinguéssim un equip -modest- jugant la lliga més important de l’Estat. I la resposta és, més suburbi, menys ciutat, i també una ciutat amb menys activitat esportiva de base.

Publicat en General | Deixeu un comentari

On som?

Fil a l'agulla
La política no és només el plantejament de propostes, sinó que és sobretot, la recerca dels instruments necessaris per a fer-los possible. Del document de les CUP batejat amb el títol “fil a l’agulla” es desprén un programa electoral de màxims que, ras i curt, no es pot aplicar.

I no es pot aplicar perquè està escrit des d’una bombolla desconnectada d’una realitat incòmode, injusta si es vol, però que no podem obviar. La Generalitat està intervinguda, no té accés als mercats, el dèficit fiscal continúa i l’Estat no vol seure a negociar cap millora.

Si aquests quatre elements són certs, aleshores les preguntes són si podem acceptar plantejaments com els que fan les CUP, per simplement no dur-los a terme per impossibilitat de pagar-los. Crear un “xec aliments”, augmentar la Renda Mínima,pagar pels pisos que ens ha cedit la SAREB, posar 100 milions més al Servei d’Ocupació de Catalunya, donar solució immediata a les 17000 persones que esperen plaça residencial, i a les 19000 amb dret a cobrar de la llei de dependència, i als milers de persones que esperen una operació, i a tots els proveïdors, i passar de les 80000 beques menjador a les 320000, i reduir les hores lectives dels mestres de les escoles de més alta complexitat, i retornar taxes universitàries cobrades des del 2009, i augmentar el finançament de les escoles bressol, i alliberar els peatges de l’AP7 i l’AP2 són,entre altres peticions, propostes que van sumant despesa a una administració que, simplement, no té un euro.

Fins aquí, el que no podem pagar, ni que vulguem. I a partir d’aquí, les propostes que es fan per oblidar-nos de projectes de transformació ,motor econòmic o millora de l’administració com són el Barcelona World -molt més que tres casinos, i projecte esperat per la immensa majoria de gent del Camp de Tarragona-, el Quart Cinturó, la derogació del decret de plantilles d’ensenyament que dóna més autonomia i responsabilitat als centres, el programa VISC + de Salut, o el projecte de T-Mobilitat aprovat per majoria absoluta al Parlament.

Cal preguntar-se si el peatge per continuar fundant una República és signar un xec en blanc al programa electoral del 10% de l’electorat. Ja no és només una qüestió de qui ha de ser el President, sinó de què ha de fer el futur govern. I el futur govern no pot sotmetre’s al programa electoral de la minoria, ni que aquesta sigui o caigui ben simpàtica. Si volem la independència, no hem d’espantar aliances internacionals imprescindibles però, sobretot, no ens hem de fer trampes a partir de plantejaments maximalistes que no busquen cap acord, sinó una capitulació en tota regla que ens desconnecta de la realitat, d’Europa i de la majoria de l’electorat.

Les CUP tot això ho saben, i podran confirmar en els propers dies si accepten el rol que els han donat els electors, o miren d’imposar un programa que no han guanyat a les urnes. De ser així, em temo que ens veurem abocats a resoldre democràticament l’assumpte, sense assenyalar culpables. Simplement, el 27 de setembre vam tenir prou vots i escons, però els vàrem repartir malament fos cap a una banda, o cap a l’altra.

Publicat en General | Deixeu un comentari

CiU presenta unes al·legacions a les Ordenances que es traduirien en una rebaixa de la pressió fiscal global pels badalonins.

Ordenances_fiscals

El Grup s’ha reunit aquest matí amb els responsables del govern municipal per a negociar-les.

√ -5% IBI a tots els domicilis
√ NO a augmentar la PLUSVÀLUA, i pla per a la seva progressiva desaparició.
√ -50% ICIO per habitatges privats destinats a lloguer social
√ Exempció IBI per entitats sense ànim de lucre
√ Subvenció IBI places aparcament que s’adaptin a cotxes elèctrics
√ Subvenció IBI habitatges de protecció oficial posteriors als tres anys obligats per llei

*No s’han pogut presentar propostes en altres matèries perquè el govern no ha proposat modificacions.

El grup s’ha reunit avui amb el govern municipal per a negociar les diverses al·legacions que ha presentat a la proposta d’ordenances fiscals per a l’any 2016 aprovada inicialment pel ple de l’Ajuntament, el proppassat 27 d’octubre d’enguany i que aquest matí s’han entrat al Registre General de l’Ajuntament. Falcó, tal i com ja va anunciar, considera que “la proposta del govern municipal no serveix per ajudar els sectors més desafavorits en el context de crisi econòmica que estem immersos”.

Per això, ha presentat esmenes en dues de les principals Ordenances amb més càrregues per als ciutadans: l’ordenança reguladora de l’Impost de Bens Immobles (IBI), popularment conegut com a “contribució” i l’Ordenança reguladora sobre l’Increment del Valor Afegit dels terrenys de naturalesa urbana “Plusvàlua”.

Impost de Bens Immobles

Pel que fa a les al·legacions relacionades amb l’IBI, Falcó ha explicat que “ Badalona és una de les grans ciutats metropolitanes amb un tipus més elevat de l’IBI i per això hem proposat una reducció del 5% del tipus, que juntament amb el 10% corresponent a l’aplicació dels coeficients d’actualització dels valors cadastrals que el govern neutralitzarà amb la reducció del tipus, representarà un estalvi real pel contribuent d’un 15%”.

Falcó proposa la bonificació de diversos aspectes de la taxa, com és el cas de les famílies nombroses, en què el govern proposava unes bonificacions en funció del valor cadastral de les finques, “i la nostra proposta va més enllà deixant de banda aquest aspecte i tenint en compte el tipus de família nombrosa, el nombre de fills i el límit imposable d’aquestes famílies”.

Proposa també, bonificacions per a habitatges de protecció oficial posteriors als tres anys que obliga la llei, habitatges que fomentin l’estalvi energètics i les energies renovables i per places d’aparcament que hagin instal·lat carregadors per a cotxes elèctrics.

Finalment, pel que fa a l’IBI, Falcó sol·licita una exempció de l’impost per a les entitats sense afany de lucre amb seu a Badalona, tal i com la llei 49/2002 de regim fiscal ja contempla.

Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Pel que fa a les al·legacions relacionades amb la Plusvàlua, Falcó ha manifestat que “aquest és un impost que ha de desaparèixer ja que per a molts juristes és una doble imposició perquè aquest rendiment ja tributa per IRPF” i per aquest motiu, “la nostra proposta ha estat la congelació del tipus per anar-lo reduint de forma gradual fins a la seva desaparició.”

Mentre aquest impost sigui vigent, Falcó proposa bonificacions en diversos supòsits i el percentatge d’aquestes bonificacions estan subjectes al valor de sòl de l’habitatge transmès.

Finalment, pel que fa a la Plusvàlua, tot i que en l’article 1, normativa aplicable, fa referència als articles 15.2 i 59.2 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en el qual en el seu article 123 contempla l’exempció d’aquest impost amb ocasió de la dació en pagament i en procediments d’execució hipotecària notarial o judicial, Falcó proposa que, “en benefici de la transparència de l’abast d’aquesta ordenança s’inclogui explícitament en el seu articulat el redactat de la llei”.

Destacar una altra al·legació relativa a l’ordenança reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres en la que Falcó demana que s’afegeixi a la proposta del govern, que incorpora una bonificació del 50% sobre la quota de l’impost als habitatges de protecció oficial en règim de lloguer, “els habitatges privats destinats a lloguer que s’incloguin en la borsa de lloguer d’habitatges de Badalona”.

Falcó considera que “aquestes al·legacions suposaran un ajut directe per les famílies de la ciutat, que veuran com no han de pagar tant per aquests impostos”.

Finalment, Ferran Falcó remarca que “no hem pogut presentar al·legacions a les taxes municipals perquè el govern no ha fet cap proposta de modificació de les mateixes, tot i que a nosaltres ens hagués agradat fer-ne”.

Badalona, 12 de novembre de 2015

Publicat en General | Deixeu un comentari

Falcó critica la revista municipal Bétulo i la qualifica de “llistat de fets sense contingut real” al servei d’un govern que contradiu l’anunciada “nova política”.

RevistaBétulo
El regidor convergent ha dirigit una carta a l’alcaldessa de la ciutat en la qual li exposa que “el que s’explica en aquesta revista no mereix els diners de tots que s’hi ha destinat”

 

El regidor de CiU i president del Grup Municipal ha fet arribar una carta a l’alcaldessa de Badalona a on li retreu el contingut de la darrera edició de la revista Bétulo, a on el govern fa un balanç de 100 dies ple d’afirmacions sense contingut.

Per Falcó “la nova política hauria d’ensenyar una manera diferent de fer comunicació institucional” i posa per exemple que no es doni informació clara sobre qui i amb quin suport s’han reduït les despeses en personal de confiança de l’Ajuntament. Seguint amb l’exposició, el regidor critica que s’anunciï la creació de serveis que no s’han creat, millores que no s’han fet o cessions d’habitatges per part d’entitats bancàries que no s’han realitzat.

Us adjuntem la carta i l’exemplar de la revista a la qual Falcó fa referència

Badalona, 27 d’octubre de 2015.

Publicat en General | 1 Comentar

Falcó anuncia la licitació del tram de lateral que comença a l’Avinguda President Companys

Laterals C31

Aquest matí s’ha ordenat la licitació de l’obra pressupostada en 3’57 milions d’euros i aquesta tarda es podrà consultar a la web d’infraestructures.cat

 

“A pocs dies de deixar de ser diputat, poder dir que hem complert amb aquest compromís dóna sentit a aquesta etapa que ara acabo”

 

Ferran Falcó ha comparegut avui davant els mitjans de comunicació per fer balanç de la feina que ha impulsat com a diputat del Parlament en aquesta legislatura, i fer un anunci “rellevant” per la ciutat.

 

Falcó ha volgut recordar que “el treball fet com a diputat del territori a favor d’aquesta inversió va culminar amb una reunió convocada el proppassat mes d’abril per la FAVB amb presència del Conseller Vila i tot el seu equip en la qual es va anunciar que es donaria un impuls a aquesta reivindicació històrica”.

 

La Generalitat, a través de Infraestructures de Catalunya, ha licitat   l’obra que ha de configurar el nou lateral que va des de l’Avinguda President Companys fins a l’Institut de La Pineda. L’obra, quantificada en 3’57 milions, serà adjudicada el proper trimestre i les obres podrien començar a mitjans de l’any 2016.

El lateral, que serà un vial paral·lel a l’autopista C-31, tindrà una vorera de 0,75 metres al costat de l’autopista, 9 metres de calçada (3 carrils de 3 metres) i 3 metres de vorera al costat ciutat.

 

Les obres inclouen els treballs previs de demolició i esbrossada, el moviment de terres i la formació dels paviments. L’autopista està aixecada per això caldrà fer 3 murs de diferents alçades que continguin les terres del talús. Dins de les obres es preveu també la formació del drenatge (embornals i claveguera) l’enllumenat i la semaforització, així com els desviaments dels serveis afectats (gas, aigua, electricitat, telefonia), que tenen una partida de 0,6 milions d’euros.

 

Falcó que ha volgut fer balanç del seu treball com a diputat del Parlament, ha significat “el compromís del Govern de Catalunya amb la ciutat” que ha qualificat de “majúscul ” tenint en compte les circumstàncies adverses a les quals s’ha hagut d’enfrontar”.

 

Així, Falcó ha recordat com en aquest període en el qual ha estat diputat, la Generalitat ha començat i acabat dues escoles com les de la Lola Anglada i el Bufalà 2, les obres de millora de la Nacional al seu pas pel carrer de Sant Bru, la licitació del nou Institut Ventura i Gasol, i ara la del tram del lateral.

 

Falcó ha recordat que, per entomar el repte del lateral que quedarà fer al barri del Sant Crist, l’Ajuntament té molts deures a fer, i ha manifestat que “si el govern de Badalona ho vol, estaré al seu costat per fer-los”.

 

Finalment, Falcó ha dit que no ha volgut comparèixer només per fer un anunci, i que ha volgut esperar la confirmació de la licitació, que es penjarà al web oficial d’infraestructures.cat aquest migdia.

 

Badalona, 22 d’octubre de 2015.

 

 

Publicat en General | Deixeu un comentari

Falcó demana que l’Ajuntament no s’oblidi del Pla de Mobilitat coincidint amb la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura

baixa

Ferran Falcó felicita a l’Ajuntament treballar coordinadament amb la Taula de la Mobilitat en motiu de la setmana de la mobilitat, però recorda que hi ha un full de ruta per complir i mesures urgents per implementar.

Fins el 19 d’octubre Badalona celebra la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura durant la qual, per primer cop, col·laboren l’Ajuntament i la Taula de la Mobilitat. Ferran Falcó considera que “és una gran notícia, donat que l’any passat la Taula de la Mobilitat va acabar sent multada per part del govern del PP d’Albiol per una acció reivindicativa a Can Ruti reclamant un pas de vianants previst al Pla de Mobilitat”.

En aquest sentit, CiU Badalona considera positiu l’increment d’activitats en motiu de la Setmana de la Mobilitat, però alerta que millorar les polítiques de mobilitat a la ciutat passa per un lideratge polític i un full de ruta de consens que recuperi l’esperit del Pacte Local de la Mobilitat. En aquest sentit, el grup municipal considera prioritari resoldre les al·legacions del Pla de Mobilitat -pendents des de fa dos anys- i portar-lo al Ple Municipal per la seva aprovació definitiva.

Al mateix temps CiU demana al Govern la revisió de tots els projectes urbanístics per tal que compleixin amb les estipulacions del Pla de Mobilitat. Falcó considera indispensable la coordinació interdepartamental a l’Ajuntament i lamenta que obres que s’estan executant actualment a la ciutat com les del carrer de Sant Bru no hagin ajustat els projectes a les estipulacions marcades pel Pla de Mobilitat. “No pot ser que les àrees d’urbanisme i mobilitat no es parlin, això ho acaba pagant la ciutadania que veu que veu només rentats de cara als carrers” ha sentenciat Falcó.

Falcó també ha dit que “és hora que Badalona no perdi oportunitats en aquest àmbit, com en l’anterior mandat on el govern local va deixar escapar subvencions de l’ÀMB per l’adaptació de parades de bus o de la Generalitat per la construcció de carrils bicicleta”. En aquest sentit s’emplaça al govern a prendre com a referència municipis veïns com Santa Coloma.

Per últim, Falcó ha remarcat que el lema de la setmana de la mobilitat d’enguany és “Tria. Canvia. Combina” fent referència a les avantatges de la intermodalitat. En aquest sentit des de CiU s’emplaça al govern a resoldre de manera urgent la intermodalitat bus-metro en l’entorn de la plaça Pompeu Fabra o l’impuls de parades dobles de bus arreu de la ciutat, mesures de competència municipal previstes com a prioritàries al Pla de Mobilitat amb un cost relativament baix i que fan més competitiu el transport públic.

Badalona, 9 d’octubre de 2015

Publicat en General | Deixeu un comentari
  • A Twitter

  • Falcó Badalona TV

    YouTube responded to TubePress with an HTTP 410 - No longer available
  • La Badalona que suma

  • Activitat a Facebook